Finns i sjön – Regler & Förklaring

Det klassiska kortspelet ’finns i sjön’ är lättspelat, går att spela med allt från två spelare oh uppåt och innehåller inte en massa krångliga regler. Det är därmed ett perfekt kortspel för såväl barn som vuxna. Vi guidar dig här igenom finns i sjön regler och svarar på frågan: hur spelar man finns i sjön?

Historia: kortspel finns i sjön

Den moderna varianten av finns i sjön sägs ha skapats av en 8-åring i Buffalo, New York i mitten av 1980-talet. Det finns däremot även spår av att olika varianter av finns i sjön har spelats under flera århundraden i Kina. I Kina spelas finns i sjön än idag men finns i flera olika varianter och uppsättningar av regler. Spelet kan är även känt under namnen ’finns i havet’ och ’gå och fiska’, På engelska heter spelet ’go fish’ kort och gott.

Även om spelets ursprung kan sägas vara tvetydigt är dess internationella genomslag gemensamt. Som ett av de mest populära kortspelen i världen är det väl värt att ha en god kännedom om det. Låt oss därför nu kolla närmare på vad du behöver för att spela och vilka regler som gäller.

Hur går ett spel till?

Spelet spelas med en vanlig 52-kortlek där alla kort är med och används i spelet. I början tilldelas varje spelare fyra kort medan resterande kort läggs utspridda med baksidan upp på spelytan – detta bildar den så kallade sjön. Målet är nu att samla på sig så många fyrtal som möjligt. Genom att varje spelare frågar en valfri medspelare om att få alla dennes kort av en viss valör. Spelaren som begär kort från sina medspelare får endast fråga om valörer den själv har på hand. Det vill säga du får inte fråga om åttor om du själv inte har minst en åtta på hand.

Det kan låta såhär: ”X, har du några fyror?”. Ifall den tillfrågade spelaren då har en eller fler fyror måste X lämna över alla de fyrorna. Om detta är fallet får spelaren som frågade efter fyrorna fortsätta att fråga antingen samma eller en annan medspelare om antingen samma siffra eller någon annan siffra.

Ifall X istället inte har någon fyra svarar denne ”finns i sjön”. Spelaren som frågade får då fiska i sjön efter ett nytt kort genom att dra ett kort från sjön i mitten av spelplanen. Spelaren som till slut sa ’finns i sjön’ är den som sedan inleder nästa omgång.

Den spelare som i slutet av spelet – när alla kort i sjön är slut och alla fyrtal är samlade – har flest fyrtal är vinnaren.

Strategi

Även om spelet till en början kan uppfattas handla till största delen om tur ligger det trots allt en hel del strategi bakom. Spelarna kan med en dos strategi och gott minne försöka komma ihåg vem som frågade om vilka kort. Därmed kan en spelare försöka sno åt sig de kort som behövs för att nå fyrtal snabbare. Genom att ta reda på och minnas vem som samlar på en viss valör har du en fördel när det väl är din tur att fråga.

Regler

  • Varje spelare tilldelas fyra kort på hand i samband med att spelet startar.
  • Turordningen bestäms genom att den som till slut säger ’finns i sjön’ efter att ha blivit tillfrågad om en specifik valör påbörjar nästa omgång.
  • En spelare får endast begära valörer som den själv har på hand.
  • Om den tillfrågade spelaren har ett eller flera av korten som efterfrågas måste spelare lämna över alla kort i samma valör. Om det till exempel efterfrågas fyror måste du lämna över samtliga fyror du har på hand.
  • När du samlat alla fyra korten av en och samma valör läggs dessa ner på bordet – detta är ett fyrtal – i vissa kretsar känt som bok eller stick.
  • Om en spelare får slut på kort på hand får denne dra ett kort från sjön så fort detta inträffar. Alla spelare ska ha minst ett kort på hand så länge spelet fortfarande är igång.
  • Den spelare som i slutet av spelet har flest fyrtal står som vinnare.

Varianter av spelet

Eftersom finns i sjön är ett såpass internationellt känt och populärt spel har flera varianter av kortspelet uppkommit med åren. Bland annat går det att spela med målet att samla par istället för fyrtal. Alternativt med fler eller färre kort på hand i början av spelet.

Spelet kan även försvåras genom att spelaren som frågar efter en valör måste fråga efter ett specifikt kort – det vill säga istället för att fråga om fyror måste spelare fråga om till exempel hjärter fyra. På detta vis blir spelet svårare och kräver mer av spelarnas strategiska förmåga och minne.

Ytterligare varianter är att om en tillfrågad spelare har flera kort av den valör som efterfrågas kan denna välja att endast ge ett kort. Detta försvårar spelet och kan generera fler omkastningar bland korten och fyrtalen.

FAQ

Hur många spelare kan man vara i finns i sjön?

Finns i sjön kan spelas av allt ifrån 2 stycken spelare upp till 10 stycken spelare. Beroende på antal kort som delas ut i samband med spelets början kan ännu fler spelare inkluderas.

Hur lång tid tar en omgång av finns i sjön?

En omgång av finns i sjön kan ta allt från 5 minuter och hålla på i upp till 15 minuter. Mycket av tidsåtgången beror på antal spelare samt spelarnas rutin av spelet och dess regler.

För vilka åldrar passar finns i sjön?

Eftersom spelet i sin ursprungsform är relativt enkelt kan små barn från 3 år och uppåt vara med och spela. Spelet är även enkelt att modifiera för att spaka mer utmanande förutsättningar – se mer under rubriken varianter av spelet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *